Uvod
Pravidla
Registracia
O nas
Galeria
Navody
Odkazy

R * E * G * I * S * T * R * Á * C * I * A

Registrácia otvorená

Podmienkou účasti na Bitke pri Starých Zadkoch je:

 • registrovať sa
 • mať 15 a viac rokov
 • u účastníkov pod 18 rokov priniesť potvrdenie od rodičov, že sú si vedomí, akej povahy je daná akcia a rizík z toho vyplývajúcich
 • zaplatiť štartovné
 • spĺňať kostýmové minimum
 • prípadné zbrane musia prejsť kontrolou
 • ovládať pravidlá

  Vstupný poplatok

 • 2 Eur (platba do 31. mája)
 • 3,5 Eur (platba do 25. júna)
 • 5 Eur (platba na akcii)

  Poplatok za hru je nevratný! V prípade ohlásenej neúčasti (najneskôr 10 dní pred oficiálnym začiatkom akcie) je možné tento poplatok využiť ako štartovné na iné akcie organizované skupinou Brotherhood of Steel & Sorcery.

  Registrácia

 • Ak ste skalopevne rozhodnutí sa Bitky pri Starých Zadkoch zúčastni ,
 • máte vybranú stranu,
 • spĺňate kostýmové minimum pre ňu,
 • spĺňate podmienky účasti
 • a ste schopní si do akcie zabezpečiť všetky potrebné veci (bezpečné zbrane, vybavenie, ...)

  v tom prípade sa môžte ZAREGISTROVAŤ.

  Počet registrovaných (limit počtu registrovaných) - orientačné hodnoty

  Južný breh Jarugy

 • -- Nilfgaard: 8 (10)
 • -- Cintra: 2 (10)

  Severný breh Jarugy

 • -- Lyria: 1 (10)
 • -- Temeria: 3 (10)

  Ostatné

 • -- Scoia'tael: 10 (10)
 • -- Cintránski vyhnanci: 10 (10)

  Nebojové postavy: 0

  Nie je mo né sa prihlási nad počet. Zvý enie maximálnych limitov pre jednotlivé jednotky sa uskutoční, a keď sa väč ina jednotiek naplní. Prípadná zmena registrovanej jednotky je mo ná iba v dostatočnom časovom predstihu (max 2 tý dne pred akciou) a v prípade, e v po adovanej jednotke je voné miesto.

  Pri nesplnení kostýmovej, popr. inej povinnosti v rámci výbavy bude účastník preradený do jednotky, kde by túto podmienku spĺňal. Ak taká jednotka neexistuje, bude vyradený z hry.

 • 19/05/2009 - aktualizácia pravidiel a spustenie registrácie

  *** *** ***

  21/02/2009 - aktualizácia dátumu a miesta konania

  *** *** ***

  01/07/2008 - Pribudli fotografie do Galérie

  17/06/2008 - Aktualizované pravidlá

  30/03/2008 - Spustená registrácia

  17/03/2008 - doplnené sekcie "O nás", "Galéria", "Návody" a "Odkazy"

  27/09/2007 - testovacie spustenie webu

  obsah (c) (DArk)_OnDro#1, kód (c) (DArk)_OnDro#1, dizajn (c) Nela G/NiamCK